นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 45,048 คน

สถานที่สำคัญ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 พ.ค. 63ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางผักหม แชร์  
13 พ.ค. 63ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแต แชร์  
13 พ.ค. 63ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.งิม แชร์  
13 พ.ค. 63วัดบ้านปางวัว แชร์  
13 พ.ค. 63วัดบ้านแฮะ แชร์  
13 พ.ค. 63วัดบ้านทุ่งแต แชร์  
13 พ.ค. 63วัดบ้านใหม่นํ้าเงิน แชร์  
13 พ.ค. 63วัดบ้านนํ้าฮาก แชร์  
13 พ.ค. 63วัดบ้านปัวดอย แชร์  
13 พ.ค. 63วัดบ้านปัว แชร์  
13 พ.ค. 63วัดบ้านปางผักหม แชร์  
13 พ.ค. 63วัดบ้านตุ่น แชร์  
13 พ.ค. 63โรงเรียนบ้านปางผักหม แชร์  
13 พ.ค. 63โรงเรียนบ้านทุ่งแต แชร์  
13 พ.ค. 63โรงเรียนบ้านใหม่นํ้าเงิน แชร์  
13 พ.ค. 63โรงเรียนบ้านแฮะ แชร์  
13 พ.ค. 63โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม แชร์  
13 พ.ค. 63โรงเรียนบ้านปัว แชร์  
30 ส.ค. 62สถานที่ท่องเทียว แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา