นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 266 คน

เยี่ยมชม 45,015 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
3 มี.ค. 64รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินปี 2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แชร์  
5 พ.ย. 63งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
12 ต.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
12 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
28 พ.ค. 63งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
28 พ.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา