นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 45,056 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ธ.ค. 63รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
10 มิ.ย. 63รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา