นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 32,554 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

2 เมษายน 2564 16 ครั้ง สายฝน มหาวงศนันท์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน.pdf3.17 MB ดาวน์โหลด


นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา