นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 45,082 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 เม.ย. 64รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
26 เม.ย. 64รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แชร์  
26 เม.ย. 64แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
26 เม.ย. 64รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
10 มิ.ย. 63รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 แชร์  
28 พ.ค. 63รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
28 พ.ค. 63รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
21 พ.ค. 63วารสารประชาสัมพันธ์ อบต แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา