นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 45,068 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
18 ธ.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 แชร์  
22 ต.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 แชร์  
18 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 แชร์  
13 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 แชร์  
23 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 แชร์  
19 มิ.ย. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 แชร์  
13 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
21 ต.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 แชร์  
15 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 แชร์  
8 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 แชร์  
10 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 แชร์  
11 ก.พ. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
29 ต.ค. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 แชร์  
14 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 แชร์  
6 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 แชร์  
27 เม.ย. 61รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2561 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา