นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 45,051 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
8 มี.ค. 64สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
5 ก.พ. 64สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
8 ม.ค. 64สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
4 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
5 พ.ย. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
7 ต.ค. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2563 แชร์  
9 ก.ย. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
6 ก.ค. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2563 แชร์  
1 มี.ค. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มีนาคม 2563 แชร์  
1 ก.พ. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์.2563 แชร์  
1 ม.ค. 63สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มกราคม 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
1 พ.ย. 62สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
1 ก.ย. 62สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562 แชร์  
1 ส.ค. 62สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 30 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา