นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 45,073 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 เม.ย. 64ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง(อ้างอิง) จัดชื้อประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  แชร์  
23 ก.พ. 64ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
14 ธ.ค. 63ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
12 ต.ค. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านปัว หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
2 ต.ค. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่การเกษตร บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
28 ก.ย. 63ประมาณการ ราคากลาง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
25 ส.ค. 63ประมาณการ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
5 ส.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านตุ่น หมู่ที่ 14 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
1 ก.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ 16 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
27 มิ.ย. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 พ.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
24 พ.ค. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
16 เม.ย. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คศล. บ้านปัว หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
21 ก.พ. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
21 ก.พ. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. แบบมีฝาปิด บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
19 ก.พ. 62ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คศล. บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
14 ก.พ. 62ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเข้าทางการเกษตร บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา