นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 265 คน

เยี่ยมชม 45,014 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 เม.ย. 64ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน แชร์  
7 เม.ย. 64ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แชร์  
11 มี.ค. 64เอกสารประกวดราคาชื้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แชร์  
11 มี.ค. 64ประกวดราคาชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แชร์  
2 มี.ค. 64ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา