นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 45,091 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มี.ค. 64แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
10 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
13 พ.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา