นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 198 คน

เยี่ยมชม 45,037 คน

แผนแม่บทสารสนเทศ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มิ.ย. 63แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา