นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 45,041 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 มี.ค. 645.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
15 มี.ค. 642.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
15 มี.ค. 643.การพัฒนาบุคลากร แชร์  
15 มี.ค. 641. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แชร์  
15 มี.ค. 644. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา