นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 45,094 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มี.ค. 64การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
9 มิ.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 แชร์  
9 มิ.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 แชร์  
9 มิ.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา