นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 32,549 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

5 เมษายน 2564 15 ครั้ง สายฝน มหาวงศนันท์ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf1.92 MB ดาวน์โหลด
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf270.99 KB ดาวน์โหลด
อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf5.15 MB ดาวน์โหลด


นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา