นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 45,106 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายผ่อง สุทธวงค์

  นายกอบต.งิม

   

 • นายธีรพันธ์ ปันคำ

  รองนายกอบต.งิม

   

 • นายเพียร เวียงคำ

  รองนายกอบต.งิม

   

 • นางสาวชัญญานุช ฉลาด

  เลขานุการนายกอบต.งิม

   


นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา