นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 45,078 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 เม.ย. 64กิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านตุ่น หมู่ที่ 14 แชร์  
12 มี.ค. 64กิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 แชร์  
10 มี.ค. 64กิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ 16 แชร์  
5 มี.ค. 64กิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 แชร์  
25 ก.พ. 64กิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านปัว หมู่ที่ 6 แชร์  
23 ก.พ. 64กิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13 แชร์  
22 ก.พ. 64กิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1  แชร์  
25 พ.ค. 63โครงการเคาะประตูบ้านให้ความรู้ต้านโควิด COVID-19 บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ตำบลงิม แชร์  
20 พ.ค. 63โครงการเคาะประตูบ้านให้ความรู้ต้านโควิด COVID-19 บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ตำบลงิม แชร์  
15 พ.ค. 63โครงการเคาะประตูบ้านให้ความรู้ต้านโควิด COVID-19 บ้านปัว หมู่ที่ 6 ตำบลงิม แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา