นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 32,534 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมและฝึกซ้อมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ.2564

5 เมษายน 2564 9 ครั้ง สายฝน มหาวงศนันท์ แชร์  

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการอบรมและฝึกซ้อมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยได้ทำการฝึกซ้อมและป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์เด็กเล็กจำนวน 3แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงิม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแต, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางผักหม

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐.jpg426.96 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_0.jpg399.49 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_1.jpg393.64 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_2.jpg463.63 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_3.jpg452.56 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_4.jpg480.85 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_5.jpg476.22 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_6.jpg508.58 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_7.jpg464.72 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_8.jpg508.02 KB   แสดงภาพ
โครงการฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ และหนีไฟ_๒๑๐๔๐_9.jpg385.15 KB   แสดงภาพ


นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา