นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 45,095 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64โครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยใส่หมวก แชร์  
5 เม.ย. 64โครงการอบรมและฝึกซ้อมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
12 มี.ค. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 แชร์  
10 มี.ค. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ 16 แชร์  
5 มี.ค. 64ประชุมประชาคม บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 แชร์  
5 มี.ค. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 แชร์  
4 มี.ค. 64ประชุมประชาคม บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 แชร์  
1 มี.ค. 64ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 แชร์  
25 ก.พ. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านปัว หมู่ที่ 6 แชร์  
24 ก.พ. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านตุ่น หมู่ที่ 14 แชร์  
23 ก.พ. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13 แชร์  
22 ก.พ. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1  แชร์  
1 ก.พ. 64ไฟป่า หมอกควัน งดเผาป่าเพื่อลดปริมาณหมอกควัน 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 64 แชร์  
23 ก.ย. 63มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานในภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 ก.ย. 63รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมา แชร์  
1 ก.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิม เรื่อง ผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น การประเมินสมรรถนะ แชร์  
28 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ แชร์  
26 ส.ค. 63ประุกาศองค์การบบริหารส่วนตำบลงิม เรื่อง รับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
18 ส.ค. 63หนังสือประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญา แชร์  
1 ก.ค. 63วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 37 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา