นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 225 คน

เยี่ยมชม 45,018 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มี.ค. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 แชร์  
10 มี.ค. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ 16 แชร์  
5 มี.ค. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 แชร์  
5 มี.ค. 64ประชุมประชาคม บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 แชร์  
4 มี.ค. 64ประชุมประชาคม บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 แชร์  
1 มี.ค. 64ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10 แชร์  
25 ก.พ. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านปัว หมู่ที่ 6 แชร์  
24 ก.พ. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านตุ่น หมู่ที่ 14 แชร์  
23 ก.พ. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13 แชร์  
22 ก.พ. 64ประชุมประชาคม และกิจกรรมสอนทำตะกร้าคัดแยกขยะ บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1  แชร์  
2 ก.ค. 63ประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  แชร์  
2 ก.ค. 63ประชุมประชาคมระดับตำบลงิม แชร์  
2 ก.ค. 63ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.งิม แชร์  
10 มิ.ย. 63ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.งิม แชร์  
10 มิ.ย. 63ประชุมประชาคม บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา แชร์  
10 มิ.ย. 63ประชุมประชาคม บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา แชร์  
10 มิ.ย. 63ประชุมประชาคม บ้านน้ำฮาก หมู่ที่ 16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา แชร์  
10 มิ.ย. 63ประชุมประชาคม บ้านตุ่น หมู่ที่ 14 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา แชร์  
10 มิ.ย. 63ประชุมประชาคม บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ที่ 12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา แชร์  
10 มิ.ย. 63ประชุมประชาคม บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา