นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 45,077 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64โครงการ เสริมสร้างพลังเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น แชร์  
9 เม.ย. 64โครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยใส่หมวก แชร์  
5 เม.ย. 64โครงการอบรมและฝึกซ้อมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
5 เม.ย. 64มอบรางวัลหมู่บ้านต้นทางการคัดแยกขยะ บ้านแฮะ ม.11 และบ้านปางวัว ม.19 แชร์  
1 เม.ย. 64กิจกรรมตรวจประเมินให้คะแนนหมู่บ้านต้นทางการคัดแยกขยะ บ้านแฮะ ม.11 และบ้านปางวัว ม.19 แชร์  
26 มี.ค. 64จิตอาสาพัฒนาฝายบ้านแฮะ ม.11 แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิม แชร์  
18 มี.ค. 64กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย แชร์  
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิม​ จัดอบรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ รุ่นที่ 1 บ้านแฮะ หมู่ที่ 11  แชร์  
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิม​ จัดอบรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ รุ่นที่ 2 บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 แชร์  
19 ม.ค. 64ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาพร้อมคณะกรรมการ แชร์  
18 ม.ค. 64จุดเช็คอินอิน องค์การบริหารส่วนตำบลงิม  แชร์  
28 ธ.ค. 63กิจกรรมสีฬาสีสานสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลงิม แชร์  
18 ธ.ค. 63สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แชร์  
15 ธ.ค. 63การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
25 พ.ย. 63การประชุมตำบลขับขี่ปลอดภัย  แชร์  
6 พ.ย. 63โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้  แชร์  
17 ก.ย. 63กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ แชร์  
17 ก.ย. 63กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนน สาย ทุ่งแต-ปางผักหม แชร์  
17 ก.ย. 63กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนน สาย ปางวัว-ใหม่น้ำเงิน แชร์  
10 ก.ย. 63โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 49 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา