นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 45,011 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ส.ค. 63วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
9 ก.ค. 63สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
9 มิ.ย. 63สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
1 พ.ค. 63วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
1 พ.ค. 63สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
1 เม.ย. 63สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
2 มี.ค. 63สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
3 ก.พ. 63สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
3 ม.ค. 63สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 แชร์  
1 ม.ค. 63วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
3 ธ.ค. 62สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
1 พ.ย. 62วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
1 ต.ค. 62วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ศพด.บ้านทุ่งแต  แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา