นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 45,086 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ม.ค. 64แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท ประจำปี 2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล แชร์  
24 มิ.ย. 63แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ แชร์  
24 มิ.ย. 63แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง แชร์  
24 มิ.ย. 63แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา แชร์  
24 มิ.ย. 63แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ แชร์  
17 ก.ย. 62แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562 แชร์  
15 ส.ค. 61แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา