นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 45,055 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มิ.ย. 63แบบฟอร์มรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
10 มิ.ย. 63แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
10 มิ.ย. 63แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ แชร์  
10 มิ.ย. 63หนังสือมอบอำนาจ แชร์  
9 มิ.ย. 63แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ แชร์  
9 มิ.ย. 63แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
9 มิ.ย. 63แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แชร์  
9 มิ.ย. 63แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร แชร์  
9 มิ.ย. 63แบบคำขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
9 มิ.ย. 63แบบคำขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา