นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 381 คน

เยี่ยมชม 45,033 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.งิม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
21 ต.ค. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
6 ส.ค. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.งิม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
31 ก.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
22 ก.ค. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
25 พ.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
17 ก.พ. 63ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  แชร์  
24 ม.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  แชร์  
15 ก.พ. 62ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
15 ก.พ. 61ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา