นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 45,067 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลงิม

  • ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
  • โทรศัพท์ 054 890 074 โทรสาร 054 890 074
    อีเมล์ 6560603@dla.go.th, ngimlocal@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน


นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา