นายผ่อง สุทธวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
054-890-074

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 45,079 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ม.ค. 64ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 แชร์  
13 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
13 ก.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
13 ก.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
13 ก.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
13 ก.ค. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
13 ก.ค. 63การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แชร์  
30 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 แชร์  
30 มิ.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
30 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
26 มิ.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แชร์  
26 มิ.ย. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
19 มี.ค. 63เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ

นางฐิติกุล บัวภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิม
093-1673839
เปลี่ยนภาษา